0909401959

contact@hocvienthanhcong.edu.vn

08:00 - 17:00

a-tb-co-dat-pic-Van-Tram-9673-1653154514
Vài tháng qua, số người đăng ký học và thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tăng gấp 10 lần so với cuối năm ngoái.
Lop-hoc-nghe-moi-gioi-pic-Trun-6397-3599-1653555664
Cả nước có 300.000 người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản nhưng chỉ 30.000 người có chứng chỉ hành nghề.