0909401959

contact@hocvienthanhcong.edu.vn

08:00 - 17:00

Học Viện Thành Công (TCA) chuyên cung cấp các chương trình đào tạo sát với thực tiễn theo nhiều hình thức chuyển biệt như:
+ May đo theo nhu cầu doanh nghiệp (In-house),
+ Đào tạo dành cho cá nhân (Public),
Bên cạnh đó, TCA còn thực hiện các dự án đào tạo như: chia nhỏ (Micro-learning), theo lộ trình (Training road-map) và các dự án đào tạo kết hợp Online (E-learning) và Offline (Tập trung) trên nền tảng công nghệ số.