0909401959

contact@hocvienthanhcong.edu.vn

08:00 - 17:00

TỔNG KẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ BUỔI CHIA SẺ TEAMWORK

Học viện Thành Công không ngừng nỗ lực hoàn chỉnh các chương trình huấn luyện với chất lương và sự chuyên nghiệp. Các Anh/Chị vui lòng dành vài phút để giúp chúng tôi đánh giá về khóa học này. Việc hoàn thành bản câu hỏi sẽ giúp chúng tôi trong việt thiết kế và giảng dạy tốt hơn

Tên Khóa học : KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 
Tên Giảng Viên: NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG SƠN

Văn phòng: Trường ĐH SPKT TP. HCM
Ngày: 26/5/2022

XẾP HẠNG CÂU TRẢ LỜI
1 là thấp nhất, 5 là cao nhất

1. Về nội dung chương trình
2. Cảm nhận về Giảng viên
3. Đánh giá chung về khóa học